Giường ngủ gỗ Xoan Đào

Giường ngủ gỗ Xoan Đào

  • NH_00000316

Giừơng ngủ sản xuất từ gỗ Xoan Đào

Kích thước giường :

  • Chiều dài giường : 2000 cm ( 2m )
  • Chiều rồng giường : 1600 cm ( 1m6 )